Doba kamenná – první zmínka o nábytku

Různé tvary a typy nábytků, na kterých dnes sedíme, ležíme a které nás obklopují, se příliš neliší od původního vybavení využívaného našimi prapředky. Jejich účel a podstata se téměř nezměnily, a proto mnohdy mají velmi podobný vzhled jako soudobý nábytek.

Vybavení jeskyně Lazaret (na okraji města Nice) po rekonstrukci

Vznikem prvních lidských sídel se paralelně rozvíjelo i první vybavení mobilních zařízení. Toto zařízení mělo plnit základní funkci a to - zpříjemňovat pobyt a vytvářet pohodlí. Takže aby bylo v jeskyních pravěkých lidí útulno, byla vybavována různými sedátky kolem ohniště a zbylé prostory vyplňovaly příjemné kožešiny a mořská tráva.

Takto například obývali pravěcí lidé svůj obývací prostor v jeskyni Lazaret, která leží nedaleko Nice ve Francii.

Nejčastějšími materiály, které se v této době využívaly, byly sbírané, poté opracované kameny a dřevo. Většinou sloužily jako vybavení nebo se používaly ke stavbě obydlí. Dosti využívaná byla také sláma a hlinitá půda nebo jíl jako lepící prvek. Často se pracovalo i s kostmi, ty fungovaly jako dekorativní nástroj nebo zbraň. U nás se takto vybavená obydlí objevily například v Bylanech u Kutné Hory, Dolních Věstonicích nebo Pavlově.

Neolitický dům včetně pozůstatků nábytku, Skara Brae (Orknejské ostrovy, dnešní Skotsko)

Nábytek se obvykle opracovával z materiálů, ke kterým měla daná lokalita své přírodní možnosti. Archeologové nacházejí nábytek nejen z kamene, ale mnohem spíše se používalo dřevo. Již paleolitu si člověk nejprve vytvořil nástroje (sekyrky, nože, šídla apod.), kterými potom samotné dřevo opracovával. Při výrobě se využíval oheň, díky kterému se podařilo vytvořit otvor, a tak vznikla první možnost pevného spoje. Jakmile byl spoj, mohly vznikat první stoličky a lehátka, která byla navíc vyplétaná proutím a trávou.

Je však zřejmé, že nábytek v období 3 500 000 let před naším letopočtem, nebyl hlavním probíraným tématem. Muži svůj čas trávili hlavně lovem v divočině než v jeskyni a ženy řešily hlavně stravu a ošacení. Proto na rozdíl od dnešní doby, interiér obydlí byl velice chudý a nelišil se žádným luxusem.